Acțiuni realizate de către custode

Agenția Metropolitană Brașov, în calitate de custode al ariilor protejate, se implică în organizarea de evenimente și activități de conștientizare destinate publicului larg:

  • Zilele ariei protejate Muntele Tâmpa ed. I 2014
  • Zilele ariei protejate Muntele Tâmpa ed. a-II-a 2015, eveniment realizat de către custode și partenerii din Campania Prietenii Muntelui Tâmpa
  • Zilele ariei protejate Muntele Tâmpa ed. a-III-a 2016

Alte exemple de acțiuni realizate:

  • Realizarea și instalarea de panouri de informare și avertizare

 

 

  • Patrulări cu Jandarmeria Brașov pentru paza și protecția în ariile protejate

 

 

  • Exemplu de reconstrucție ecologică, o acțiune de plantare pe Dealul Melcilor

 

 

  •  Marcarea traseelor de vizitare și refacerea locurilor de popas

 

 

  •  Activități de educație ecologică pe teren și în unități de învățământ

 

 

 De asemenea, custodele se implică pentru păstrarea tradițiilor și monumentelor istorice care au legătură cu aria protejată: Troițele din Șcheii Brașovului și Ruinele Cetății Brașovia.

Troițele din Șcheii Brașovului sunt mărturii ale civilizației românești și ale religiei ortodoxe.  Traseul de vizitare a acestor monumente istorice se suprapune parțial cu două trasee de vizitare ale ariei naturale protejate. Traseul tematic a fost materializat în teren prin aplicarea de marcaje și montarea de panouri de informare. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: