xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Custodie

Important!

Începând cu data de 01.12.2019, custodia ariilor protejate Muntele Tâmpa și Stejerișul Mare  a fost preluată de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Pentru mai multe informații accesați http://ananp.gov.ro/.

 

 Descriere custodie

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a devenit custode al ariilor naturale protejate Muntele Tâmpa și Stejerișul Mare, în baza Convențiilor încheiate cu Ministerul Mediului și Pădurilor, în aprilie 2011.

Prin Convenția nr. 248/18.04.2011 s-a obținut custodia sitului Natura 2000 Muntele Tâmpa, cod ROSCI0120, care include aria naturală protejată de interes național Tâmpa (Muntele), cod 2.255 – rezervație naturală.

Prin Convenția nr. 249/18.04.2011 s-a obținut custodia ariei naturale protejate de interes național Stejerișul Mare, cod 2.256 – rezervație naturală.

În anul 2016, prin acte adiționale la convențiile amintite, custodia celor două arii a fost prelungită până în anul 2026.

Activitatea pentru conservarea și protejarea ariilor naturale se desfășoară în colaborare cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere și Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității Transilvania din Brașov și cu Asociația Renaturopa.

Cele două arii naturale protejate sunt situate pe latura nord - vestică a munților ce alcătuiesc Carpații de Curbură, la contactul acestora cu Depresiunea Brașovului, pe două culmi muntoase, prelungiri ale Muntelui Postăvaru. Ariile protejate încadrează parțial Municipiul Brașov (orașul vechi).

Baza de date integrată care include informațiile referitoare la cele două arii protejate poate fi accesată la http://www.anpm.ro/rni-ibis.

Rolul custodelui

Rolul principal al custodelui este de a identifica și aplica măsurile pentru protecția și conservarea habitatelor naturale, a speciilor de animale și plante sălbatice periclitate, vulnerabile, endemice și/sau rare, precum și cele pentru protecția formațiunilor peisagistice de interes ecologic, științific și a altor bunuri naturale cu valoare de patrimoniu natural, existente în perimetrele ariilor naturale protejate. În acest scop, custodele elaborează Regulamentul ariei protejate și Planul de management, cu consultarea factorilor interesați.

Respectarea planurilor de management și a regulamentelor este obligatorie pentru custozi, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, pentru publicul larg, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate.

Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități în ariile naturale protejate de către Agenția pentru Protecția Mediului se realizează conform legii, numai cu avizul custodelui.

Custodele realizează acțiuni care se înscriu în următoarele categorii:

 1. Managementul biodiversității
  • Inventariere si cartare
  • Monitorizarea stării de conservare
  • Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, controale)
  • Managementul datelor
  • Reconstrucție ecologică
 1. Turism: custodele trebuie să păstreze echilibrul între interesele de promovare a ariilor protejate și cele de conservare a biodiversității, printr-un management adecvat al activităților:
 • Infrastructură de vizitare
 • Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului
 • Managementul vizitatorilor
 1. Conștientizare, conservare tradiții și comunicarea cu factorii interesați/comunități locale Se pune accent pe informarea și conștientizarea factorilor interesați, îndeosebi a publicului larg, asupra importanței conservării biodiversității și asupra efectelor activităților antropice asupra acesteia, scop în care custodele derulează activități de educație ecologică si de promovare a voluntariatului, ca mod de acțiune în folosul comunității.

Acțiuni realizate de către custode