xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Parteneri

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI a fost înființat prin intermediul unui proiect derulat de Agenția Metropolitană Brașov și finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, măsura 431.1. Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI și-a început activitatea propriu-zisă în ianuarie 2012 în sensul implementării Planului de Dezvoltare Locală. GAL Ținutul Bârsei a reunit localități din județele Brașov și Covasna - Bod, Crizbav, Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Sânpetru, Hăghig și Vâlcele.

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este promotorul modelului LEADER în zona Braşov, fiind membru fondator al Asociaţiei Ţinutul Bârsei și îndeplinește un rol important în vederea atingerii obiectivelor acesteia, respectiv:

  • Dezvoltarea economică sustenabilă şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier pentru eliminerea disparităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de convergenţă între toate comunităţile din Ţinutul Bârsei;
  • Asigurarea condiţiilor de dezvoltare a sectoarelor economice non-agricole din spaţiul rural, diversitatea activităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de calitate a vieţii;
  • Creşterea calităţii şi a nivelului de protecţie a mediului înconjurător sub toate aspectele sale în vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung a comunităţilor din Ţinutul Bârsei;
  • Sprijin pentru derularea activităților Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei.

Pentru perioada de programare 2014-2020, Agenția Metropolitană Brașov a asigurat elaborarea, împreună cu GAL Ținutul Bârsei, a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Față de perioada anterioară au fost incluse în teritoriul GAL 5 noi comunități locale și anume Ghimbav, Cristian, Vulcan, Șinca și Poiana Mărului. Cele 14 localități din județele Brașov și Covasna reprezintă un teritoriu cu suprafața de 67,4 km2 și aproape 59 000 de locuitori. 

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei reprezintă un demers integrator cu privire la direcțiile de urmat pentru realizarea dezideratului de dezvoltare durabilă al comunităților locale. Măsurile propuse în cadrul Strategie de Dezvoltare Locală vizează realizarea unui echilibru între investițiile private și investițiile publice în infrastructura la scară mică, astfel încât să se asigure un ritm sustenabil al dezvoltării locale.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul www.tinutulbarsei.ro

Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov

Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a transportului Public Brașov este o asociație de dezvoltare intercomunitară la nivelul arealului metropolitan Brașov pentru serviciile de transport public local. Asociația a luat ființă cu sprijinul Agenției Metropolitane Brașov și al comunităților din zonă ca etapă importantă în cadrul unui demers de lungă durată privind extinderea serviciilor de transport public local în zona metropolitană. În prezent asociația are 16 membri, 15 localități din zona metropolitană și AMB.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul www.brasovtransports.ro

 

R.A.T. Brașov

 

 

 

Agenția Metropolitană Brașov este acționar minoritar al societății comerciale R.A.T. Brasov. AMB și R.A.T.  Brasov au colaborat la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Brașov. În prezent, cele două organizații colaborează pentru îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Brașov și extinderea serviciilor de transport public local în întreg arealul metropolitan.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul http://www.ratbv.ro

Federaţia Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane – FZMAUR

 

 

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relaţia cu autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau instituţii internaţionale.

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este constituită din zone metropolitane şi aglomerări urbane cu o populaţie însumată a unităţilor teritorial administrative membre de minim 200.000 de locuitori. Membrii fondatori ai Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane sunt: Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, Asociaţia Sistemul Urban Baia Mare, Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, Asociaţia Zona Metropolitană Târgu Mureş, Zona Metropolitană Timişoara.

Misiunea Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este de a contribui la dezvoltarea policentrică a României, prin implicarea activă în procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane existente.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul http://fzmaur.ro/wordpress/

Clusterul pentru Inovare și Tehnologie – Alt Brașov

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie a fost înființată în luna septembrie 2013, Agenția Metropolitană Brașov fiind membru fondator alături de Camera de Comerț și Industrie Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov și 14 companii locale care activează în domeniul informatic și al industriilor creative.  Scopul vizat prin înființarea clusterului a fost acela de a contribui la transformarea Brașovului în cel mai important centru al industriilor creative din Regiunea Centru, prin valorificarea creativității și a noilor tehnologii, susținerea inițiativelor antreprenoriale, atragerea de investiții, încurajarea inovării și conectarea la piața globală.


Atât din punct de vedere al reprezentativității cât și al acțiunilor propuse pentru următorii 5 ani – promovarea inovației în rândul companiilor locale, dezvoltarea antreprenoriatului local, polarizarea capitalului uman către industriile tehnologice și promovarea internaționalizării economiei locale – funcționarea clusterului va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a Zonei Metropolitane Brașov și a Regiunii Centru.

În calitate de membru fondator al Clusterului pentru Inovare și Tehnologie, Agenția Metropolitană Brașov a participat la elaborarea cererii de finanțare și a avut un rol important în implementarea tuturor activităților prevăzute în graficul de implementare.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul http://altbrasov.org