xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Abilități și Competențe Transversale de Urbanism pentru Administrația Locală – A.C.T.U.A.L

Abilități și Competente Transversale de Urbanism pentru Administrația Locală - A.C.T.U.A.L

Agentia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a implementat în perioada 18 octombrie 2013 – 18 februarie 2015, proiectul ”Abilități și Competente Transversale de Urbanism pentru Administrația Locală - A.C.T.U.A.L”. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritară 1 - Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de intervenția 1.3. - Îmbunătățirea eficacității organizaționale, Operațiunea - Module de pregătire în domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor etc

Durata proiectului a fost de 16 luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost 423.806, 09 lei, din care: 415.329,97 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 8.476,12 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului A.C.T.U.A.L. a fost acela de a crește eficacitatea organizațională la nivelul administrațiilor publice din Zona Metropolitană Brașov și comunitățile învecinate, în vederea implementării eficiente a politicilor publice la nivel local și zonal.

Scopul proiectului A.C.T.U.A.L. a fost furnizarea de module de instruire în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și dezvoltării strategice către personalul administrației publice locale și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară la nivelul Zonei Metropolitane Brașov și al comunităților învecinate.

Proiectul ACTUAL răspunde nevoilor formulate în cadrul documentelor strategice existente atât la nivelul fiecărei localități ce face parte din Zona Metropolitană Brașov, cât și la nivelul obiectivelor formulate în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Brașov.

Competitivitatea polului de creștere este dată de diferiți factori precum: un sistem de infrastructură eficient; ofertă adecvată de servicii urbane strategice; un mediu de viață și de activitate de calitate bună; un management urban performant.

Grupul țintă al proiectului ACTUAL este reprezentat de instituțiile administrației publice locale și personalul acestora din Zona Metropolitană Brașov și comunitățile învecinate – 180 persoane.

Activități:

În cadrul proiectului ACTUAL, activitatea principală a fost furnizarea de programe de formare profesională după cum urmează:

  • Instruirea a 120 de persoane din diferite departamente ale administrației publice în domeniul amenajării teritoriului și planificare strategică –80 de ore de formare,
  • Instruirea a 40 de persoane din departamentele de arhitectură și urbanism pe tema urbanismului în aglomerațiile urbane și politicile de dezvoltare teritorială –200 de ore de formare,
  • Instruirea a 20 de persoane în domeniul legislației proprietății –28 de ore de formare.

Pentru consolidarea abilităților și cunoștințelor livrate în cadrul activităților de formare profesională, în cadrul proiectului au fost organizate vizite de studiu și ateliere practice.