xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Cercetare și dezvoltare pentru o economie sustenabilă

Cercetare și dezvoltare pentru o economie sustenabilă

Proiectul s-a adresat managerilor publici și personalului serviciilor de strategii și programe (funcționari publici și angajați contractuali) din cadrul autorităților locale membre ale Agenției Metropolitane Brașov, 10 dintre aceștia urmând să participe la stagiu.

Partener/Instituţie de primire: Camera de Comerţ şi Industrie din localitatea Arcos de Valdevez, Portugalia.

Perioada de implementare: 12 luni (2012 – 2013)

Sursa de finanțare: programul sectorial Leonardo Da Vinci din Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii.

Obiective specifice: dezvoltarea abilităților și competențelor celor 10 participanți de elaborare și implementare de politici publice în domeniul CDI (Cercetare Dezvoltare Inovare), referitoare la:

  • Realizarea analizei de nevoi în context sectorial și teritorial;
  • Definirea scopului și obiectivelor politicilor publice de susținere a activităților de CDI;
  • Definirea setului de măsuri și direcții de acțiune și identificarea resurselor necesare pentru implementarea lor;
  • Utilizarea de instrumente eficiente de evaluare și monitorizare a impactului acestor politici;
  • Dezvoltarea capacității participanților de stabilire și coordonare a unui parteneriat eficient între autoritățile publice, institutele de cercetare, mediul universitar și companiile implicate/beneficiare ale activităților de CDI;
  • Însușirea de către participanți a modelelor de bună practică dezvoltate de instituția de primire în proiectarea și implementarea politicilor din domeniul CDI;
  • Perfecționarea competențelor de comunicare a participanților în limba engleză.

Grup ţintă: 10 persoane, manageri publici şi personalul serviciilor de strategii şi programe din cadrul autorităţilor locale membre ale Agenţiei Metropolitane Braşov.