xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Investește în cariera ta! Calificarea și recalificarea femeilor în domeniul asistenței sociale și medicale

Investește în cariera ta! Calificarea și recalificarea femeilor în domeniul asistenței sociale și medicale

Sursa de finanțare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 „ Promovarea incluziunii sociale” ” Domeniul Major de Interventie; DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Bugetul Agenției Metropolitane Brașov: 1038307.70 RON

Perioada de implementare: 2014 - 2015

Obiectivul proiectului:

Proiectul are ca obiectiv sprijinirea și facilitarea accesului la ocupare pentru 650 persoane aparținând grupurilor vulnerabile-femei, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării și riscului de sărăcie. Se urmărește facilitarea accesului pe piața muncii a 300 de femei dezavantajate din regiunile Centru și Nord-Est, prin furnizare de formare profesională continuă și consiliere pentru promovarea incluziunii sociale si economice a acestora.

Activități principale:

În cadrul proiectului, se organizează 4 programe de formare profesională în următoarele meserii: infirmieră, îngrijitoare bolnavi la domiciliu, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, baby-sitter/bonă, pentru femei care nu sunt angajate, au absolvit minimum 8 clase şi sunt în căutarea unui loc de muncă. Cursurile teoretice sunt însoțite de stagii de practică, participantele beneficiind totodată de servicii de consiliere și orientare în carieră.