xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

MobiPLAN

Proiectul „mobiPLAN” a abordat o chestiune importantă pentru dezvoltarea arealului metropolitan Brașov. Puși in fata unei tendințe de expansiune, atât rezidențială cât și industrială, funcționarii publici din departamentele de urbanism și amenajarea teritoriului au constatat că le lipsesc anumite competente necesare în elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare spațială și amenajare a teritoriului. Această realitate a generat un tip de dezvoltare ce se poate dovedi dăunător și costisitor pentru toate comunitățile din arealul metropolitan. Proiectul a fost finanțat prin programul sectorial Leonardo Da Vinci din Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții.

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea educației profesionale și a formării profesionale pentru achiziția de competente și expertiză profesională in vederea dezvoltării personale și a competitivității pe piața europeană a muncii.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea competențelor și abilităților practice privind sistemul de reglementari specifice domeniului urbanistic și amenajării teritoriului, a documentației de amenajare a teritoriului și a cunoștințelor legate de procedurile de autorizare.
 • Extinderea accesului participanților la noi surse de informare și utilizarea aplicațiilor IT specializate utilizate in domeniul urbanismului și amenajarea teritoriului; familiarizarea cu proceduri administrative electronice (platforme electronice) în gestionarea, elaborarea și eliberarea documentelor specifice.
 • Familiarizarea cu mecanismele și instrumentele specifice de lucru utilizate la nivelul instituțiilor de primire. Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor lingvistice (având in vedere in special termenii de specialitate din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului)
 • Extinderea orizonturilor culturale prin contact cu un alt mediu socio-economic și cultural.

Grupul țintă al proiectului „mobiPLAN” a fost reprezentat de funcționarii publici și personalul contractual din administrațiile publice, la nivel de unitate administrativ teritorială cu atribuții in urbanism (urbanism și amenajarea teritoriului). – 15 persoane.

Parteneri/Instituții de primire:

 • Municipalitatea din Razlog, Bulgaria
 • SVIM- Sviluppo Italia
 • Marche, Regiunea Marche, Italia
 • Agentia de Dezvoltare din Atena, Grecia

Durata unui stagiu de plasament a fost de 2 săptămâni. Fiecare instituție de primire a asigurat derularea stagiului pentru 5 membrii ai grupului țintă.

Perioada de plasare a membrilor grupului țintă a conținut:

 • Ateliere de lucru (organizate pe temele prioritare)
 • Studii de caz și aplicații practice.
 • Vizite de lucru la cele mai importante repere urbane;
 • Pregătire profesională în domeniile planificării spațiale, planificării economice și strategice, managementul legislației specifice – urbanism și amenajarea teritoriului, etc.