xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

RomaNet WORKS

RomaNet WORKS

Sursa de finanțare: Programul Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme)

Periaoda de implementare: 2014-2016

Parteneri:

 • Consiliul Municipal Almeria (Spania) – coordonatorul proiectului
 • Ministerul Regional pentru Educație și Cultură Extremadura (Spania)
 • Municipalitatea Sofia - Districtul Vitosha (Bulgaria)
 • Institutul European pentru Dezvoltare Durabilă (Bulgaria)
 • Consiliul Municipal Glasgow (Marea Britanie)
 • Agenția Metropolitană Brașov (România)
 • Asociația Internațională de Dialog „DIA” (Ungaria)

Obiectivul general: formarea unei rețele de instituții și organizații ce colaborează (direct sau indirect) cu comunitățile rrome în vederea abordării integrate a incluziunii sociale a acestor comunități, din perspectivă socială, sanitară, educațională, ocupațională, a asigurării unor condiții decente de locuire.

Obiective specifice:

 • Identificarea bunelor practici europene în domeniul integrării sociale a comunităților rrome;
 • Împărtășirea bunelor practici ce au la bază o abordare integrată a incluziunii sociale și implicarea activă a comunității locale;
 • Conștientizarea actorilor relevanți în domeniu asupra existenței bunelor practici și importanței diseminării acestora precum și implicarea lor în colaborări pe termen lung prin intermediul platformei interactive creată în cadrul proiectului;
 • Încurajarea colaborării dintre diversele rețele tematice ale instituțiilor și organizațiilor din domeniu și dezvoltarea mecanismelor de cooperare în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a comunităților rrome.

Rezultatele proiectului:

 • Platformă on-line interactivă: www.romanet-works.eu/?lang=ro
 • Bază de date cuprinzând instituțiile și organizațiile ce au ca scop sprijinirea comunităților rrome
 • Seminarii internaționale cu tema integrarea comunităților rrome
 • Manual de bune practici privind incluziunea socială a comunităților rrome
 • Rețea de cooperare între actori relevanți în domeniu