xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților

 

Comuna Prejmer implementează proiectul „Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților” cod MySmis 130132 în parteneriat cu Școala Gimnazială Prejmer și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 5: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație până la 20 000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului membrilor comunităţilor marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor la măsuri integrate în domeniul social, educaţional şi al ocupării în vederea depăşirii situaţiei de vulnerabilitate.

În acest sens, proiectul vizează furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor pentru minim 255 de persoane: copii, adolescenţi şi părinţii acestora, implementarea unui set complex de măsuri pentru creşterea accesului şi participării la educaţie pentru minim 190 de persoane: copii, adolescenţi şi adulţi și a unui set de măsuri integrate de sprijin pentru accesul pe piaţa muncii pentru un număr de minim 155 de persoane din comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor.

Principalele rezultate așteptate:

 • servicii sociale funcţionale la nivelul Centrului de Zi, adresate persoanelor din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor
 • 70 de copii şi 40 de adulţi din comunitatea marginalizată, aflaţi în risc de sărăcie sau excluziune socială, beneficiari ai serviciului de Centru Social de Zi pentru Copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi
 • 50 de adolescenţi din comunitatea marginalizată, aflaţi în risc de sărăcie sau excluziune socială, beneficiari ai serviciului pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru adolescenţi şi tineri
 • 60 de copii şi 35 de adulţi din comunitatea marginalizată, aflaţi în risc de sărăcie sau excluziune socială, beneficiari ai serviciului de consiliere şi sprijin pentru părinţi si copii
 • program de tip "A dua şansă” implementat pentru 75 copii și adulți
 • program extracuricular multianual pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii, desegregare şi promovarea dobîndirii de competenţe cheie implementat
 • studiu de analiza a nevoilor de formare a reprezentanţilor grupului ţintă realizat
 • 80 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, participante la cursurile de formare profesională
 • 15 persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, evaluate şi certificate pentru competenţe dobândite în context non-formal
 • 155 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, beneficiare de acţiuni de informare si consiliere în vederea susţinerii accesului pe piaţa muncii mediere pe piaţa muncii
 • târg de locuri de muncă organizat
 • 40 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, încadrate în muncă în urma participării la activităţile proiectului
 • campanie de informare şi conştientizare în vederea combaterii discriminării şi promovării multiculturalismului, a implicării active şi a voluntariatului cu şase evenimente semestriale organizată.

Durata de implementare a proiectului este de 35 luni în perioada 15 iulie 2020 - 15 iunie 2023. Bugetul toal al proiectului este în valoare de 4,641,518.54 lei din care 4,558,028.87 lei fonduri nerambursabile și 83,489.67 lei contribuția proprie.

Proiect cofinanțat de către Uniunea Europeaă din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Primăria Comunei Prejmer

Str.Mare nr.565, tel: 0268 362 003, fax:0268 362 363, e-mail: primaria.prejmer@yahoo.com

Școala Gimanzială Prejmer

Str, Școlii nr. 2, tel/ fax: 0268 362 029, e-mail: scoala_prejmer@yahoo.com

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov

Str. Bd. Eroilor nr. 8, Telefon/Fax: 0268547616/0268547676, e-mail: office@metropolabrasov.ro