xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa, Editia A III-A (2016)

Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa, Editia A III-A (2016)

Asociația Renaturopa, în parteneriat cu custodele Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” și Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea” Brașov, a implementat în perioada mai-septembrie 2016, în municipiul Brașov, proiectul ”Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa, ediția a III-a”, cod SVA-53-2016. Proiectul este finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România prin programul Spaţii Verzi, componenta „Arii Naturale Protejate” 2016, în urma selecţiei naţionale.

Valoarea totală a proiectului a fost de 25.219 lei, din care suma alocată de finanţator de 19.782 lei, iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 5437 lei.

Scopul proiectului este de a promova biodiversitatea Ariei Protejate Muntele Tâmpa și de a crea poteci tematice în arealul natural amintit pentru a reduce efectele negative ale activităților atropice asupra stării de conservare a biodiversității ariei. De asemenea, proiectul urmărește organizarea celei de a treia ediții a evenimentului ”Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa” și derularea de acțiuni de conștientizare a comunității și turiștilor cu privire la biodiversitatea ariei naturale.

Semnalizarea interpretativă s-a făcut prin: panouri interpretative, prin amplasarea de șabloane de marcare a identităţii potecii tematice, crearea unor puncte de observare de tip popas și difuzarea de materiale informative și de promovare a biodiversității de floră și lepidoptere. Un al doilea obiectiv al proiectului a fost amenjarea unui punct de informare video în cadrul ariei protejate, care va îndeplini funcţiuni multiple (promovare, conștientizare, educație ecologică etc), dar cea mai importantă este aceea de a fi principalul punct de informare şi ghidare a turiştilor pe muntele Tâmpa.

Activitățile proiectului au vizat și acțiuni de interpretare şi explicare a particularităţilor zonei către localnici și turiști, derularea de sesiuni de educaţie ecologică prin formarea a 30 de Junior Rangers, acțiuni de ecologizare cu voluntari, evenimentul Zilele Ariei Protejate, ediția a III-a – în luna septembrie 2016, precum și continuarea și dezvoltarea programului de voluntariat inițiat de custodele ariei protejate Muntele Tâmpa. În cazul proiectului de față, voluntarii au provenit  din rândul elevilor din instituții de învățământ cu profil ecologic (Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea”), dar și din rândul comunității brașovene, ceea ce a impus organizarea unor sesiuni de instruire iniţială de tipul programelor Junior Ranger. Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 120 de elevi cu vârste între 10 şi 20 de ani, minim 20 de voluntari provenind din comunitate și din Clubul de Voluntari ”Prietenii Muntelui Tâmpa”, jurnaliști, localnici şi turişti.

În cadrul evenimentului interactiv “Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa” au fost organizate excursii tematice cu implicarea reprezentanţilor mass media şi a voluntarilor, expoziție de panouri tactile și reprezentări grafice ale speciilor protejate, proiecții în aer liber de documentare cu conținut despre natură și biodiversitate, acţiuni de igienizare și ateliere de creativitate. De asemenea, s-au organizat excursii tematice cu elevii braşoveni cu ocazia Zilei Biodiversităţii (22 mai) și pentru promovarea traseului tematic creat (iunie-iulie, septembrie), elevii și ceilalți participanți beneficiind de informații de la un specialist în habitate forestiere.

Rezultate obținute:

  • O potecă tematică despre fluturii și flora din aria protejată amenajată
  • Amenajare punct de informare video funcțional
  • 30 de elevi Junior Rangers instruiți
  • Acțiuni de conștientizare și informare: excursii tematice, materiale de informare și promovare diseminate, minim 120 de copii informați și minim 150 de adulți conștientizați
  • Evenimentul ”Zielele ariei protejate Muntele Tâmpa, ediția a III-a”
  • Minim 20 persoane voluntare participante la acţiunile proiectului

Viabilitate şi continuarea proiectului:

Amenajarea potecii tematice ”Fluturi și flori pe Tâmpa” va contribui și pe viitor la demersurile și activitățile custodelui de promovare și valorificare a bogăției speciilor de floră și lepidoptere în rândul comunității locale și a turiștilor. Infrastructura de vizitare creată va putea fi utilizată și în scop didactic, panourile de informare amplasate de-a lungul traseului tematic putând constitui suport didactic pentru derularea de lecții în aer liber despre mediu. Instruirea Junior Rangers din rândul elevilor brașoveni reprezintă premisa fidelizării acestor tineri ca voluntari în activități de informare/conștientizare sau cu caracter turistic destinat populației locale și turiștilor care vizitează aria protejată și numai. Amenajarea punctului de informare video contribuie la/și susține strategia de implementare de către custode (Agenția Metropolitană Brașov) a Planului de management al ariei protejate Muntele Tâmpa, respectiv la aplicarea unui management de vizitare responsabil, urmărind informarea și conștientizarea vizitatorilor asupra derulării unor activităţi turistice care să menţină integritatea ecologică, socială şi economică, care menţin pentru viitor valorile naturale, construite şi culturale ale ariei protejate.