xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Arhivă

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Brașov este elaborată în contextul pregătirii pachetelor de proiecte finanțabile din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Scopul strategiei este acela de a defini prioritățile de dezvoltare ale acestui teritoriu pentru perioada 2014-2020 și de a le transpune în proiecte strategice, realiste și implementabile. Strategia are ca obiective:

  1. Analiza informațiilor relevante cu privire la provocările economice, sociale, climatice, demografice și de mediu din zona metropolitană Brașov;
  2. Identificarea și analiza nevoilor și problemelor, precum și a opțiunilor pentru soluțiile aferente acestora;
  3. Definirea viziunii, obiectivelor strategice și direcțiilor de dezvoltare;
  4. Elaborarea unui protofoliu de proiecte care să conducă la atingerea obiectivelor strategice și identificarea potențialelor surse de finanțare a acestor proiecte.

 

Viziunea ZMB 2030:

ZMB, o comunitate dinamică, puternică în parteneriatele economice și sociale, cu o capacitate ridicată de adaptare la schimbările globale, oferind locuitorilor, vizitatorilor și mediului de afaceri un mod atractiv de viață și un spațiu al oportunităților de dezvoltare și inovare.

Pentru a asigura atingerea viziunii, o serie de obiective strategice vor ghida dezvoltarea, integrând problematica specifică identificată în fiecare din sectoarele analizate și vor susține pachetele de proiecte ce urmează a fi implementate pe perioada 2016-2023

  • Obiectiv strategic 1 – Conectivitate și mobilitate: Consolidarea poziției geografice strategice a ZMB prin dezvoltarea nodului intermodal de transport conectat la zone funcționale regionale și la peisaje naturale unice.
  • Obiectiv strategic 2 – Inovativitate, antreprenoriat și capital uman: Atragerea de firme în ZMB și susținerea dezvoltării celor existente către domenii inovative ce determină profesionalizarea și diversificarea pieței de muncă.
  • Obiectiv strategic 3 – Calitate și mod de viață: Atragerea de rezidenți și eliminarea disparităților urban-rural, prin planificarea teritoriului, reabilitarea fondului construit și creșterea calității serviciilor publice.
  • Obiectiv strategic 4 – Atractivitate turistică: Atragerea de vizitatori prin valorificarea moștenirii naturale, construite și culturale, susținută de măsuri de protecție/conservare și promovare.
  • Obiectiv strategic 5 – Management public în parteneriat cu cetățenii: Întărirea, diversificarea și extinderea parteneriatului teritorial, susținut de creșterea capacității de management la nivelul AZM și a administrațiilor locale membre.

Rezultatele diagnosticului teritorial, analizei SWOT și problemele/nevoile sectoriale identificate, coroborate cu obiectivele strategice anterioare, conduc la identificarea unor obiective specifice (sectoriale), care acoperă spectrul integral al dezvoltării ZMB. Pentru fiecare obiectiv specific s-a întocmit o listă lungă de proiecte pentru rezolvarea problemelor respectivului sector.

Puteți consulta versiunea integrala a strategiei, aici : SIDU Brașov

Raport de monitorizare-evaluare a listei de proiecte propuse de Municipiul Brașov prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - Februarie 2021

 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană​ (2009)

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) a reprezentat primul document de planificare strategică elaborat pentru teritoriul Zonei Metropolitane Brașov. În perioada 2008 – 2009, echipa Agenției Metropolitane Brașov, sprijinită de colegii din primăriile din arealul metropolitan și ai unor consultanți externi, a elaborat acest document care a definit principalele direcții de dezvoltare identificate în urma unei analize exhaustive a teritoriului și a oportunităților disponibile la acel moment. Ulterior, aceste concepte au fost dezvoltate și au fost incluse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov.