Despre Cookies

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.

Mediu

Politicile actuale de mediu pun accent, pe lângă măsurile tradiționale de protejare a speciilor și de ameliorare a calității aerului și a apei prin reducerea emisiilor de poluanți, pe o abordare integrată ce ține seama de legăturile dintre diversele domenii. Integrând principiile dezvolării durabile, politicile europene de mediu vizează și legătura cu alte domenii, precum agricultura, energia, transportul, pescuitul, dezvoltarea regională, cercetarea, inovarea, etc.

La nivelul Municipiului Brașov, există la momentul actual următoarele strategii/planuri de acțiune:

     Strategia pentru Schimbări Climatice                              Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă                   Programul de îmbunătățire a eficienței energetice