xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă

Administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale dezvoltării durabile. Planificarea integrată a resurselor energetice este un instrument eficient şi totodată o condiţie preliminară importantă pentru dezvoltarea durabilă.

Având în vedere toate acestea, administraţia locală a Municipiului Braşov a luat decizia elaborării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED), plan ce va sta la baza prioritizării acţiunilor şi proiectelor pentru alocarea resurselor financiare în atingerea obiectivelor stabilite. Monitorizarea proiectelor implementate va sta la baza calculului reducerii emisiilor echivalente de CO2, etapizat până în 2020.

 

Scopul PAED este de a:

  • Pune în aplicare măsuri de eficienţă energetică, proiecte privind energia regenerabilă şi alte acţiuni în materie de energie în diverse domenii de activitate ale autorităţilor locale,
  • Pune în aplicare programe şi acţiuni destinate să economisească energia în clădiri,
  • Pune în aplicare măsurile de reducere a consumurilor de energie în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice,
  • Informa şi motiva cetăţenii şi alte părţi interesate la nivel local cu privire la modul de utilizare a energiei în mod eficient,
  • Oferi un plan energetic local coerent, susţinut financiar şi politic de comunitatea locală.

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Braşov în august 2010, este un plan ambiţios care urmăreşte introducerea eficienţei energetice în sfera de responsabilitate directă a administraţiei locale, precum şi în sectoarele care pot fi influenţate prin decizii politice şi măsuri administrative. Municipiul Braşov intenţionează să reducă emisiile de CO2 cu 32% până în 2020, prin măsurile introduse în PAED.

A fost stabilit ca an de referinţă pentru inventarul de bază al emisiilor anul 2008, iar ca obiective generale pentru 2020:

  • Reducerea cu 32% a emisiilor de CO2.
  • Reducerea consumului total de energie cu 12%.
  • Atingerea unui procent de 4% energie obţinută din surse regenerabile.

ISSU- Planul de Actiune pentru Energie Durabila 2010-2020