xxx pron

Despre Cookies

cute chick with tiny tits has her pussy eaten out. tube

Folosim cookies pentru funcționalitatea site-ului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată pe metropolabrasov.ro. Prin continuarea navigării, ne oferi acordul tău.
kowalskypage wap beautiful horny brunette babe.

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice al Municipiului Brașov 2014-2020

Având în vedere necesitatea asigurării continuității procesului de planificare integrată a resurselor energetice, obiectivele Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Brașov 2014 – 2020 sunt în concordanță cu obiectivele principalelor documente politice de dezvoltare durabilă în domeniul eficienței energetice ale

Municipiului Brașov, respectiv:

 • Strategia Energetică Locală a Municipiului Brașov
 • Programul Energetic al Municipiului Brașov 2010-2012
 • Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Brașov 2010-2020.

Ce aduce nou Programul de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) față de PAED

Indicatori de eficienţă energetică, care să permită evaluarea și compararea performanțelor energetice locale, cu valori de referinţă medii înregistrate la nivel european:

 • Indicatori privind modului de gestionare a serviciilor de utilităţi public
 • Indicatori pentru sistemul de iluminat
 • Indicatori pentru sectorul rezidenţial
 • Indicatori pentru sectorul clădiri publice
 • Indicatori pentru sectorul transport public

Chestionare de evaluare a capacităţii de management energetic local, care să ofere informaţii asupra bazelor de date existente si procedurilor de gestiune energetică aplicate

Sectoare incluse in PIEE:

 • Clădiri publice
 • Clădiri rezidențiale
 • Iluminat public municipal
 • Transport public local
 • Producția de energie electrică
 • Sistemul centralizat de încălzire
 • Colectare selectivă
 • Reciclare deșeuri.

Documente:

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice al Municipiului Brașov (2014-2020)

Corelarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) cu Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE)